اسامی دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی واجد شرایط تخصیص خوابگاه در سال تحصیلی 96-95

thumb.php

چاپ

کلیه دانشجویانی متقاضی خوابگاه که با درخواست ایشان موافقت شده است می بایست  از تاریخ 95/7/14 لغایت 95/7/20 به خوابگاه خود مراجعه نموده و نسبت به تحویل اتاق اقدام نمایند .

لازم به ذکر است عدم مراجعه دانشجو در تاریخ مذکور به منزله انصراف از خوابگاه می باشد و نسبت به جایگزینی دانشجویان دیگر اقدام خواهد شد.

آدرس خوابگاه امامی : بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)خیابان نوروزیان مجتمع خوابگاه های دانشگاه

آدرس خوابگاه زینبیه  : بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خیابان نوروزیان حکمت 30 پلاک 164

هزینه خوابگاه در ترم جاری بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر می باشد که کلیه دانشجویان می بایست حداکثر تا تاریخ 95/7/20 با مراجعه به اداره خوابگاه ها نسبت به پرداخت آن اقدام نماید .

 

خوابگاه امامی 1849662 ریال
خوابگاه زینبیه 1608398 ریال

اسامی برادران واجد شرایط دریافت خوابگاه

اسامی خواهران واجد شرایط دریافت خوابگاه