موفقیت دانشجویان دانشگاه در بیست و یکمین آزمون المپیاد نهایی کشوری

تصویر پیش فرض پایگاه خبری دانشگاه

چاپ

بنابر اعلام سازمان سنجش کشور از نتایج بیست و یکمین آزمون المپیاد کشوری دو نفر از دانشجویان دانشگاه  آقایان وحید گروسی با رتبه 8 و مهدی حسن زاده آذر در رشته مواد با رتبه 13 موفق به افتخار آفرینی شدند.