ارتقاء مرتبه علمی چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

Ikiu3

چاپ

در این نشست  با ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه آقایان دکتر اسماعیل امیری و دکتر رامین کاظمی از گروه آمار، دکتر سید محمد میرحسینی از گروه زبان و ادبیات عربی و سرکار خانم دکتر عفت یاحقی از گروه فیزیک به مرتبه دانشیاری  موافقت گردید.

روابط عمومی دانشگاه ارتقاء مرتبه علمی این اعضای هیأت علمی پرتلاش را تبریک عرض نموده و برای همه این عزیزان، موفقیت در همه عرصه های زندگی به ویژه در زمبنه های علمی و پژوهشی را مسألت می نماید.