اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای صنفی، رفاهی دانشگاه در سال تحصیلی 96-95

your empty board

چاپ

انتخابات شورای صنفی، رفاهی دانشگاه در سال تحصیلی 96-95

با عنایت به اینکه در سال جاری انتخابات شورای صنفی، رفاهی به صورت واحد دانشگاهی برگزار می‌گردد، متقاضیان می‌بایست از دانشجویان همان واحد دانشگاهی باشند، تا شورای صنفی-رفاهی برای آن واحد تاسیس گردد؛ لذا کلیه متقاضیان هر واحد جهت ثبت نام در روزهای 15 و 16 و 17 آذر به دفتر شورای صنفی، رفاهی دانشگاه جنب اداره‌ی تغذیه مراجعه نمایند.

واحدهای دانشگاهی عبارتند از :

دانشکده‌ی فنی و مهندسی و دانشکده‌ی کشاورزی

دانشکده‌ی علوم پایه و دانشکده‌ی علوم وتحقیقات اسلامی

دانشکده‌ی معماری

دانشکده‌ی علوم اجتماعی و مرکز آینده پزوهی

دانشکده‌ی علوم انسانی

خوابگاه‌های خواهران

خوابگاه‌های برادران