تصویب راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه

تصویر پیش فرض پایگاه خبری دانشگاه

چاپ

براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد چهار رشته جدید در سال 95 در رشته های معماری در مقطع دکترا،مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی معماری و انرژی در مقطع کارشناسی ارشد،مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدورلیکی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه موافقت شد.