سمینار بررسی تحولات جدید بین الملل با مشارکت دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه برگزار شد

تصویر پیش فرض پایگاه خبری دانشگاه

چاپ

در این نشست که با حضور دکتر نائینی، رئیس  دانشگاه ،دکتر شیخی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر بیات، معاون امور بین الملل، دکتر پورمحمدی املشی، مدیر شناسایی و جذب دانشجویان غیرایرانی، دکتر هاشمی، معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی و جمعی از کارشناسان و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی برگزار شد. دکتر بیات، معاون امور بین الملل دانشگاه ضمن خیرمقدم به میهمانان نشست، لزوم  بررسی تحولات جدید منطقه خاورمیانه را با توجه به موقعیت استراتژیک کشورمان و به منظور آگاهی از رویکرد های سیاسی،  ضروری دانست.

در ادامه دکتر شیخی، استاد دانشگاه تهران ضمن ارائه مطالبی، تحولات جدید منطقه را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به گرایش های نو ظهور تکفیری و افراطی در دو مذهب اهل سنت و تشیع و تأثیرات آن در  سیاست بین الملل منطقه به توضیح و تبیین موضوع پرداخت. دکتر شیخی گفت که هدف اصلی این گرایش ها، چیزی جز ضربه زدن به اسلام و از بین بردن وحدت میان مسلمانان نیست. وی ضمن معرفی هر یک از گرایش ها و اشاره به مصادیقی از رفتار و گفتار غیرانسانی و غیراسلامی آنها در جوامع مختلف، لزوم افزایش آگاهی و تقویت وحدت میان مسلمانان را در این ارتباط ضروری دانست تا بتوان بر دسیسه های دشمنان نسبت به ایجاد شکاف و تقرقه در اتحاد و همبستگی جهان اسلام فائق آمد.

در ادامه نشست نیز دو سؤال از محتوای سخنرانی مطرح و مقرر شد که به قید قرعه به چهار نفر از حاضران جلسه که پاسخ صحیح داده باشند، هدایایی اعطا شود. در پایان، از تعدادی از دانشجویان غیرایرانی که در حوزه های علمی و بین المللی فعال بوده و با معاونت امور بین الملل دانشگاه نیز همکاری داشته اند، تقدیر به عمل آمد.