آزمون پایان دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی برگزار شد

img_1935

چاپ

به گزارش دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه با پایان یافتن دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی با تدریس آقای دکتر پویان طاهری عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی آزمون پایانی این دوره  در تاریخ ششم دیماه 1395 در محل آمفی تئاتر پژوهشکده آینده پژوهی برگزار شد.

شایان ذکر است : تعداد 60  داوطلب از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی رشته آموزش زبان انگلیسی در این آزمون شرکت کرده اند.